Lisovací tvarovky - typ M

Pokračujte výběrem podkategorie

Tvarovky nelze použít na plyn (zemní /PB)

LISOVACÍ TVAROVKY – TYP M, nerezová ocel DIN 1.4301 (AISI304), tloušťka stěny 1,5 mm; FKM O-kroužek

V případě záměny O – kroužku, použití potrubí o jiné dimenzi či mechanicky poškozeného nemůžeme zaručit kvalitu lisovaného spoje. 

Provedení lisovaného spoje je jednoduché, v praxi velmi rychlé a především se jedná o spolehlivou metodu spojování potrubí, které je možno využít i do vysokých teplot a do max. tlaku 16 bar. Při dodržení předepsaného postupu lisování není v podstatě žádné riziko, že by byl spoj nekvalitní. 

Vlastnosti lisovacích tvarovek:

 • rychlá a snadná instalace
 • pro rozměry 15 – 54 mm
 • v sortimentu všechny druhy tvarovek, včetně závitových přechodů a redukcí
 • díky použitému O – kroužku FKM je možné lisovací tvarovky použít až do teploty 200°C (O-kroužek FKM je dodáván standardně s každou tvarovkou)
 • použití do max. tlaku 16bar
 • standardní lisovací profil – s označením M; k danému profilu je u naší společnosti možné společně zakoupit lisovací aku nářadí pro rozměry 15 – 54 mm

Oblasti použití:

 • rozvody pitné, užitkové a dešťové vody
 • instalace pro odpadní vody 
 • rozvody topení 
 • chladící voda, chladící okruhy s glykolem
 • parní rozvody a rozvody vratky kondenzátu
 • rozvody hašební vody 
 • tvarovky nelze použít na plyn (zemní /PB)

O kroužek FKM materiál: 

FKM (FPM, Viton®, Fluorel®) se často používá pro jeho odolnost vůči extrémním teplotám a agresivním chemickým látkám. Silné vazby uhlík-fluor, které tvoří strukturu polymeru, mají vysokou tepelně-chemickou odolnost a další vynikající vlastnosti, např. nízké ustrnutí v tlaku „compression set“ při zvýšených teplotách.

FKM nabízí vynikající odolnost vůči minerálním olejům a tukům, alifatickým, aromatickým a některým chlorovaným uhlovodíkům, pohonným hmotám, silikonovým olejům a tukům. Nicméně FKM vykazuje špatnou odolnost vůči éterům, ketonům, esterům a aminům.

(Zdroj: http://www.eriks.cz/eriks.asp?…)
 • teplotní odolnost: –20 až +200°C , krátkodobě do +300°C
 • v horké vodě a páře má podstatně nižší mechanické vlastnosti (střední mechanická pevnost, nepatrná plynová propustnost)
 • FKM O-kroužek je odolný vůči: teplotám, ozonu, počasí, stárnutí, kyselinám, minerálním, živočišným a silikonovým olejům a tukům, syntetickým hydraulickým kapalinám, tlakovým kapalinám HFD, pohonným hmotám, aromatickým uhlovodíkům (benzol, toluen), vysokému vakuu, organickým rozpouštědlům a jiným chemikáliím
 • není odolný vůči: polárním rozpouštědlům (aceton atd.), brzdovým kapalinám na bázi glykolu, přehřáté vodní páře, amoniakovému plynu, aminným alkáliím, nízkomolekulárním organickým kyselinám (mravenčí, octová)
Совместимые аксессуары