Těsnění (O-kroužek) FKM

Označení:

FPM (mezinárodní zkratka podle DIN-ISO normy)

FKM (zkratka pro fluorové elastomery podle americké normy ASTM)

Viton®  (obchodní značka firmy DuPont Performance Elastomer)

Charakteristika FKM (fluorový kaučuk):

Fluorkaučuk má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, minerálním olejům, ozónu, počasí a kyslíku. Odolává i hydraulickým kapalinám, palivům aromátům a mnoha organickým rozpouštědlům a chemikáliím. Navíc má dobrou odolnost proti záření, vysokou odolnost proti podtlaku a výborné izolační a mechanické vlastnosti.

(zdroj:gumex.cz)

O-kroužek FKM materiál: 

FKM (FPM, Viton®, Fluorel®) se často používá pro jeho odolnost vůči extrémním teplotám a agresivním chemickým látkám. Silné vazby uhlík-fluor, které tvoří strukturu polymeru, mají vysokou tepelně-chemickou odolnost a další vynikající vlastnosti, např. nízké ustrnutí v tlaku „compression set“ při zvýšených teplotách.

FKM nabízí vynikající odolnost vůči minerálním olejům a tukům, alifatickým, aromatickým a některým chlorovaným uhlovodíkům, pohonným hmotám, silikonovým olejům a tukům. Nicméně FKM vykazuje špatnou odolnost vůči éterům, ketonům, esterům a aminům.

(Zdroj: http://www.eriks.cz/eriks.asp?…)
  • teplotní odolnost: –20 až +200°C , krátkodobě do +300°C
  • v horké vodě a páře má podstatně nižší mechanické vlastnosti (střední mechanická pevnost, nepatrná plynová propustnost)
  • FKM O-kroužek je odolný vůči: teplotám, ozonu, počasí, stárnutí, kyselinám, minerálním, živočišným a silikonovým olejům a tukům, syntetickým hydraulickým kapalinám, tlakovým kapalinám HFD, pohonným hmotám, aromatickým uhlovodíkům (benzol, toluen), vysokému vakuu, organickým rozpouštědlům a jiným chemikáliím
  • není odolný vůči: polárním rozpouštědlům (aceton atd.), brzdovým kapalinám na bázi glykolu, přehřáté vodní páře, amoniakovému plynu, aminným alkáliím, nízkomolekulárním organickým kyselinám (mravenčí, octová)

Technické listy: