Powered by Smartsupp

Neplatnost záruky


Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Doporučujeme ke zboží přiložit: reklamační protokol (XLS) nebo reklamační protokol (PDF).

Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí podmínkám, které uvádí výrobce a prodávající, či v rozporu s provozním manuálem a podmínkami popsanými v provozním manuálu k danému výrobku (zboží),
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, či v rozporu s dokumentaci poskytnuté prodávajícím na internetovém obchodu nebo všeobecnými zásadami, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta a zboží vráceno zpět kupujícímu. Náklady na vrácení zboží budou v tomto případě plně hrazeny kupujícím. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví během záruční doby nicméně, kupující je však povinen, bez zbytečného odkladu od zjištění závady, zboží reklamovat.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

We care about your privacy

We need your consent to the use of cookies so that we can better customize the website for you and make it easier to use. By clicking the "I agree" button, you agree to save cookies in your browser, thanks to which you can use the website's potential to the fullest. Details can be found on the page "Information about cookies".