Výměníky tepla mědí pájené

Popis pájených deskových výměníků tepla:

Deskové výměníky tepla tvoří lisované plechy tl.0,3 mm z nerezové oceli AISI316L. Kanálky mezi deskami proudí teplonosné médium. Každá z desek je obtékána primárním médiem z jedné strany a sekundárním médiem z druhé strany, při tomto procesu dochází k výměně tepla. Desky jsou po obvodu a ve všech styčných místech se sousedící deskou vzájemně spojeny měděným pájením (měď 99%).

Údržba:

Pájené výměníky nelze čistit mechanicky (nejsou rozebíratelné) a je třeba pravidelným chemickým čištěním předcházet zanesení kanálků.V případě kapalin s výskytem drobných pevných částic (mladiny) je třeba nainstalovat před vstup bezpečnostní filtr (Y filtr, mladinový filtr). Výměník se proplachuje v opačném směru než je běžné provozní proudění. K čištění (dle typu znečištění) používejte chemikálie a zařízení k tomu určené. Doporučujeme používat čistící prostředky nabízené pro čištění nerez oceli, mědi. Informace o vhodnosti čistícího roztoku získáte buď přímo od výrobce nebo prodejce, který se zabývá prodejem podobných látek. (Čištění a dezinfekce v nápojovém průmyslu)Výrobce (prodejce)čistícího prostředku se ptejte na slučitelnost s nerezavějící o­celí:

  • vhodnost pro použití v potravinářském průmyslu (pokud je vyžadováno),
  • schopnost odstraňovat specifikované kaly, usazeniny, nečistoty a tvrdé vodní usazeniny,
  • je snadno vypláchnutelný ze zařízení,
  • nemá žádné nežádoucí výpary či korozní vlivy.

Na AISI316L zásadně nelze použít činidla, způsobující korozi této oceli, zejména kyselinu dusičnou a solnou v žádné koncentraci!

Oblasti použití výměníků tepla:

Pájené deskové výměníky tepla lze mnohostranně využít pro mnoho aplikací např. pro klasické předávání tepla ve výměníkových a předávacích stanicích tepla, tak i pro speciální, nebo nezvyklé aplikace (protiproudý chladič mladiny). Jsou rovněž vhodné pro ohřev bazénové vody, solární systémy a k použití v lehkém průmyslu. Deskové výměníky tepla mají širokou paletu využití v průmyslu, potravinářství a dalších příbuzných oborech. .

Technické listy: