Zpětné klapky (CLAMP, navařovací, závitové)

Pokračujte výběrem podkategorie

Popis:

Tyto klapky jsou určeny k montáži na nerezové potrubí a jejich účelem je zabránění zpětnému proudění kapaliny. Aby byla zaručena jejích funkčnost, je třeba zajistit konstantní tok média bez náhlých výkyvů.

Tento typ ventilu se otevírá tlakem proudícího média na disk. Ventil se otevře, pokud je tlak na disk větší, než tlak média za diskem (tlak na dřík a pružinu). Ventil se uzavře, pokud jsou tlaky před a za diskem vyrovnané. 

Vlastnosti:

  • standard: DIN
  • typ: 2-dílná, navařovací, clamp připojení (DIN), závitová BSP-G
  • materiál: SS – nerezová ocel 1.4301 (AISI 304)
  • maximální pracovní teploty: –10 °C/120 °C
  • těsnění: silikon

Oblasti použití zpětné klapky:

Vinařství, pivovarnictví, potravinářský a nápojový průmysl, mlékárenský průmysl, chladírenství, vodohospodářské aplikace, chemický průmysl atd.

Montáž zpětného ventilu:

Směr montáže je shodný se směrem proudění média. Médium tlakem na disk otevírá klapku (viz modrá šipka na výkresu rozměrů klapky).

Klapka se instaluje před čerpadlo, aby byl zajištěn správný chod čerpadla i klapky.

Zpětné klapky se připojují přivařením k vhodnému protikusu. V případě přivařování je nutné armaturu nejdříve rozebrat, aby nedošlo k poškození těsnění. Doporučujeme kontrolu dotažení svorníků (CLAMP objímky) v provozu.

Před montáží je nutno vypláchnout trubkový systém, aby se zamezilo poškození armatury mechanickými nečistotami.

Před údržbou nebo demontáží armatury se ujistěte, že teplota a tlak potrubím protékajícího média již klesly (teplota média nad 50 °C a pod 0 °C může způsobit vážná poranění). Zdraví nebezpečné kapaliny je třeba před údržbou vypustit.

Charakteristika VMQ (silikon) těsnění:

VMQ silikonové kaučuky fungují skvěle v tepelně náročných aplikacích a vzhledem k jejich čistotě jsou zvláště vhodné pro hygienické aplikace v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu. Díky svým vynikajícím fyziologickým vlastnostem je silikon osvědčený těsnicí materiál, zejména pro těsnění na klapky. Vzhledem k malým objemovým změnám VMQ a díky své vysoké elasticitě funguje klapka spolehlivě až do konce své životnosti. VMQ je výhodné v aplikacích na výrobu potravin, nápojů a přípravků pro méně agresivní média. Je třeba upozornit na maximální limity s ohledem na mechanickou pevnost a čistící procesy.

  • rozsah teplot od –50 °C do + 180 °C
  • dobrá odolnost vůči syntetickým, živočišným tukům a rostlinným olejům, glykolu, nehořlavým hydraulickým kapalinám, různým rozpouštědlům

Vhodné aplikace pro VMQ:

  • zpracování živočišných a rostlinných tuků, olejů a vosků, esenciálních olejů
  • aplikace s vysokými teplotními rozsahy
  • VMQ je vhodné použít při CIP/SIP systému u nepřetržitého provozu v potravinářském, nápojovém a farmaceutickém průmyslu, s výjimkou parní sterilizace

//Upozornění:// VMQ těsnění by nemělo být používáno v koncentrovaných kyselinách (např. kyselině dusičné, kyselině mravenčí)

Materiálový certifikát EN 10204 3.1 na požádání.

Kompatibilní příslušenství