Deskové výměníky tepla

Pokračujte výběrem podkategorie

Údržba deskových výměníků:

Výměník se proplachuje v opačném směru než je běžné provozní proudění. K čištění (dle typu znečištění) používejte chemikálie a zařízení k tomu určené. Doporučujeme používat čistící prostředky nabízené pro čištění nerez oceli, mědi. Informace o vhodnosti čistícího roztoku získáte buď přímo od výrobce nebo prodejce, který se zabývá prodejem podobných látek. V případě potřeby Vám doporučíme českého výrobce.Výrobce (prodejce)čistícího prostředku se ptejte na slučitelnost s nerezavějící o­celí:

  • vhodnost pro použití v potravinářském průmyslu (pokud je vyžadováno),
  • schopnost odstraňovat specifikované kaly, usazeniny, nečistoty a tvrdé vodní usazeniny,
  • je snadno vypláchnutelný ze zařízení,
  • nemá žádné nežádoucí výpary či korozní vlivy.

Na AISI316 zásadně nelze použít činidla, způsobující korozi této oceli, zejména kyselinu dusičnou a solnou v žádné koncentraci!

Použití deskových výměníků tepla:

  • Velké deskové výměníky tepla jsou součástí systémů centrálního zásobování teplem, vytápění, přípravy teplé vody, solárních systémů, ohřevu bazénové vody.

Zajišťijí ohřev, chlazení, rekuperaci tepla a kondenzaci par v řadě průmyslových aplikací. V pivovarnictví se využívaji např. pro zchlazení horké mladiny na zákvasnou teplotu.

  • Malý deskový mědí pájený výměník je určen pro malé předávací stanice, bytové jednotky, pro malé ohřívače, chladiče, solární kolektory, atd. Aplikace u kterých je požadován malý výkon.
Kompatibilní příslušenství