Neplatnost záruky


Záruka se nevztahuje na poškození vzniklá:

  • neopatrným, nevhodným či násilným mechanickým zacházením,
  • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí podmínkám, které uvádí výrobce a prodávající, či v rozporu s provozním manuálem a podmínkami popsanými v provozním manuálu k danému výrobku (zboží),
  • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v návodu k použití, či v rozporu s dokumentaci poskytnuté prodávajícím na internetovém obchodu nebo všeobecnými zásadami, zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Zjistí-li se, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek, ale nesprávné zacházení kupujícího, bude reklamace zamítnuta a zboží vráceno zpět kupujícímu. Náklady na vrácení zboží budou v tomto případě plně hrazeny kupujícím. Prodávající odpovídá za skryté vady zboží, které se objeví během záruční doby nicméně, kupující je však povinen, bez zbytečného odkladu od zjištění závady, zboží reklamovat.